Klucz do uczenia sięProgram „Klucz do uczenia się” oparty jest na teorii wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego. Program składa się z 12 modułów, z których każdy doskonali jeden fundamentalny aspekt rozwoju procesów poznawczych i umiejętności dziecka. Moduły są od siebie niezależne, co sprawia, że każdy z nich można realizować także jako odrębny program wspomagający procesy rozwojowe w wybranej sferze. Większość modułów obejmuje dwa poziomy trudności w poznawaniu i doświadczaniu świata. Poziom Gąsienice jest poziomem o mniejszym stopniu trudności, przewidzianym dla dzieci młodszych (3–4 letnich). Poziom Motyle przeznaczony jest dla dzieci starszych ( 5-6 letnich).

Program ten konsekwentnie realizuje określone treści uwzględniające ideę „krok po kroku”. Jego niezwykłą zaletą jest zatem podążanie za indywidualnym rozwojem dziecka. Rozwijając kluczowe umiejętności, w tym m.in.: umiejętność samoregulacji, koncentracji i myślenia na poziomie abstrakcyjnym, program przygotowuje dziecko do radzenia sobie z sytuacjami problemowymi w ich późniejszym życiu.

Program rozwija również kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka stanowiące podstawę jego relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Pojawiające się w wielu sesjach propozycje zajęć grupowych sprzyjają podejmowaniu przez dziecko wyzwań na miarę swoich możliwości, wzmacniając dzięki temu jego samoocenę oraz pozycję w grupie rówieśniczej.

Podczas zajęć dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Uczą się logicznego myślenia i efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content