HistoriaPoczątki przedszkola sięgają 1956 roku, kiedy to dyrekcja Bartoszyckich Zakładów Dziewiarskich MORENA zorganizowała przedszkole w budynku przy ulicy 22 lipca 7. W związku z rozwojem zakładu i zatrudnieniem większej ilości pracowników zwiększyła się też liczba dzieci. Dyrekcja postanowiła wybudować nowy budynek, dostosowany do przyjęcia większej ilości dzieci w lepszych warunkach niż dotychczasowe. W lutym 1963 roku przedszkole przenosi się do nowego budynku przy ulicy 22 listopada, a rok później nowym dyrektorem przedszkola zostaje Honorata Zaroń. 8 maja 1974 roku patronat nad naszym przedszkolem przejmuje Olsztyńska Fabryka Mebli.

Z dniem 20 sierpnia 1977 r. wchodzi w życie program wychowawczo-dydaktyczny z dziećmi sześcioletnimi. Jednym z założeń programu jest przyswajanie elementarnej nauki czytania. W sierpniu 1991 roku funkcję dyrektora przedszkola obejmuje Brygida Adamajtis. Od września 1991 r. w przedszkolu zaczynają funkcjonować dwa oddziały integracyjne, a od 1 września 1993 roku oficjalnie przedszkole zmienia nazwę na Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4. Oprócz dwóch grup integracyjnych w przedszkolu istnieją dwie grupy dzieci zdrowych, jedna grupa w SP nr 5, grupa żłobkowa i klasa życia.

W październiku 1994 roku otwarto w przedszkolu niewielki basen kąpielowy przydatny do rehabilitacji. W styczniu 1998 roku wydajemy pierwszą gazetkę przedszkolną „Wiadomości Przedszkolaka”. 5 maja 1999 roku nowym dyrektorem przedszkola zostaje Danuta Pesta. W listopadzie 1999 roku odbyło się spotkanie władz miasta, przedstawicieli SION-u dyrekcji, nauczycieli, terapeutów oraz rodziców na temat możliwości i sposobów pomocy dzieciom autystycznym. W efekcie spotkania od 2000 roku zatrudniono w przedszkolu pięciu specjalistów do pracy z dziećmi autystycznymi, prowadzącymi terapię indywidualną.

Z powodu barier architektonicznych zrodził się pomysł przeniesienia przedszkola do nowego budynku po byłym Przedszkolu Niepublicznym „Śnieżka”. Od września 2001 roku rozpoczynamy pracę, naukę i zabawę w zmodernizowanym budynku przedszkola przy ulicy Bema 49. Modernizację obiektu zrealizowano przy współudziale PFRON-u. 19 października 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola z udziałem władz miasta i gminy.

Obecnie budynek posiada windę, sanitariaty z kabinami dla dzieci niepełnosprawnych, wannę do hydromasażu. Przygotowano sale przedszkolne, gabinety do zajęć indywidualnych (rehabilitanci, logopeda, psycholog, terapeuci) oraz urządzono salę ruchową. Na placu zabaw znajdują się urządzenia z drewna. W przedszkolu funkcjonuje sześć grup integracyjnych, a w każdej znajduje się od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych z różnymi zaburzeniami. Z pomieszczeń przedszkola korzysta także jedna grupa zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z SP 3 (dzieci powyżej 10 roku życia).

Nasze przedszkole cały czas modernizuje się. W roku szkolnym 2002/2003 zakupiono stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu przedszkolaków. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych nasz placówka została wyposażona w sprzęt specjalistyczny (UGUL, stolik do ćwiczeń manualnych, podnośnik do wanny z hydromasażem).

We wrześniu 2004 roku nowym dyrektorem przedszkola została mgr Anna Trzcińska.

W grudniu 2004 roku przedszkole ogłosiło miejski konkurs na LOGO placówki. Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W dniu 10 lutego komisja zebrała się w celu wyłonienia zwycięskiej pracy. Wyróżniono dwie prace pani Ali Kabelskiej i pani Ewy Szczepanek a główną nagrodę otrzymała pani Jolanta Lewandowska. Komisja jednogłośnie uznała, że taki wzór graficzny będzie pozytywnie wyróżniał placówkę i kojarzył się z rodzajem jej działalności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych wychowanków postanowiliśmy zorganizować nową salę w naszym przedszkolu , która pozwalałaby rozładować napięcie emocjonalne, sytuacje stresogenne i dać możliwość  realizowania fizycznej aktywności w sposób jak najbardziej bezpieczny dzieciom niepełnosprawnym i zdrowym. Dzięki Sali  sensorycznej  możemy  otworzyć „drzwi” , gdzie panuje świat inny – pełen doznań wzrokowych, słuchowych, dotykowych  i zapachowych. Powstanie Sali sensorycznej było możliwe dzięki wsparciu finansowemu PEFRON-u oraz Urzędu Miasta Bartoszyce. Uroczyste otwarcie sali sensorycznej nastąpiło w listopadzie 2005 roku przy udziale władz miasta i zaproszonych gości. Dzięki pozyskaniu sponsorów możliwe było również otwarcie pracowni komputerowej w przedszkolu.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content