Zajęcia umuzykalniająceWśród różnorodnych działań mających na celu wszechstronny rozwój dziecka, muzyka stanowi jeden z ich elementów. Wiek przedszkolny daje szansę na wychowanie młodego człowieka wrażliwego na muzykę. Zajęcia umuzykalniające mają na celu rozwój wrażliwości estetycznej i rozbudzanie motywacji do częstego obcowania z muzyką. Rozwój w zakresie koncentracji uwagi, pamięci muzycznej i pozamuzycznej, logicznego myślenia i mowy odbywa się poprzez kontakt z muzyką, przede wszystkim na zajęciach rytmicznych. Pełne śpiewu i tańca, stwarzają możliwość zaspokojenia wrodzonej potrzeby ruchu i uzewnętrzniania emocji.

Zajęciom towarzyszy atmosfera odprężenia, zabawy i tolerancji. W trakcie zajęć realizowane są również cele wychowawcze, do których należy umiejętność współpracy z kolegami, podporządkowanie się obowiązującym regułom, współodpowiedzialność.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content