Warsztaty językowe z j. angielskiegoNadrzędnym celem udziału dzieci w warsztatach z języka angielskiego, prowadzonych w ramach projektu unijnego „Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce” jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Tak więc podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa. Zakłada się, że te sprawności staną się następnie bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na tym i na następnych etapach edukacyjnych wraz z rozwijaniem umiejętności językowych. Prowadzone zajęcia mają na celu budowanie motywacji dziecka, bez której jakikolwiek dalszy sukces wydaje się niemożliwy. Podkreślić należy, że dzieci przedszkolne motywowane są poprzez ciekawe ćwiczenia, materiały, zróżnicowane formy aktywności oraz miłą atmosferę. Raz zachęcone przez nauczyciela, chętniej podejmą trud nauki w późniejszych latach. Z tego powodu zwracana jest szczególna uwaga na budowanie pozytywnego stosunku dziecka do nauki języka angielskiego.

Program zajęć prowadzonych w ramach warsztatów z języka angielskiego wytyczają cele zgodne z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego ze szczególnym podkreśleniem skoordynowania nauki języka angielskiego z innymi zajęciami przedszkolnymi, budowaniem motywacji dziecka oraz wychowawczego charakteru nauczania.

Cele nauczania języka angielskiego:
– rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– uczenie się uprzejmego zwracania się do innych, pozdrawiania się i pomagania sobie wzajemnie, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, słuchanie opowiadań i analiza zachowań postaci z historyjek i bajek
– stawianie dzieci w sytuacjach, w których muszą poradzić sobie z komunikacją w innym języku, stosowanie w zabawach i grach elementu współzawodnictwa
– praca w grupach, wspólne działanie w celu osiągnięcia sukcesu
– nauczanie treści prozdrowotnych, gry i zabawy ruchowe
– nauczanie treści przyrodniczych i społecznych, rozbudzanie wrażliwości wobec rówieśników z innych krajów, prowadzenie grupowych dyskusji
– śpiewanie i pląsanie, zabawy rytmiczne, wierszyki i rymowanki, elementy dramy; kolorowanie, malowanie, itp.
– kształtowanie szacunku wobec innych ludzi i tolerancji wobec innych kultur, refleksja nad tożsamością narodową
– rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, budowanie fundamentów wiedzy i umiejętności językowych, zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, stymulowanie samodzielności w prostych pracach plastycznych, wykorzystanie najnowszych technologii w nauczaniu

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content