„Ruch, słowo i muzyka czyli wesoła logorytmika”Od 1 marca 2021r. została wprowadzona Innowacja Pedagogiczna „Ruch słowo i muzyka czyli wesoła logorytmika” w dwóch grupach wiekowych 3-latki „Motylki” zajęcia prowadzone przez Panią Dorotę Krupińska oraz w grupie 5,6 latków –„Biedronki” zajęcia prowadzone przez Pani Agnieszkę Czupajło. Głównym celem zajęć było korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, ale i uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy. Jest kompilacją terapii logopedycznej i rytmiki, dzięki czemu pozwala oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Jej kluczowym elementem jest rytm, którego akompaniamentem jest słowo. Zajęcia mają formę zabawy.

Zajęcia logorytmiczne mają na celu rozwijanie:

  • rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu,
  • pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni,
  • poprawiają koncentrację,
  • stymulują sprawniejsze myślenie,
  • wspierają wykształcenie pożądanych cech charakteru, takich jak umiejętność pracy w grupie czy poczucie odpowiedzialności.
  • Uwrażliwienie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, dynamika, barwa dźwięku, metrum)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszych zajęć.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content