„Aktywna nauka”„Aktywna nauka”- przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez psychologa przedszkolnego. Dzieci rozwijały swoje umiejętności percepcyjno-motoryczne, wykonując określone zadania. Poprzez zabawę doskonaliły percepcję wzrokową, wzrokowo-przestrzenną, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową oraz logiczne myślenie. Funkcje, które są niezbędne do opanowania nauki czytania. Każde dziecko pracowało zgodnie z własnym tempem pracy. Przedszkolaki były radosne, szczęśliwe i zadowolone z aktywnej formy pracy.

 

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content