Terapia logopedycznaROK SZKOLNY 2018/2019

Terapie logopedyczną prowadzą:
Neurologopeda: mgr Beata Zawadzka
Logopeda: mgr Dorota Krupińska

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Oddziaływania te mają na celu:
– korygowanie zaburzeń mowy
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
– usprawnianie funkcji pokarmowych
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
– wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
– stwarzanie możliwości porozumiewania się dzieciom, którzy nie są w stanie posługiwać się
mową werbalną (komunikacja alternatywna)

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:
– logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
– masaż logopedyczny wg dr E. Stecko
– elementy masażu C. Moralesa
– elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej
– elementy globalnej nauki czytania G. Domana
– elementy metody werbo – tonalnej
– Pedagogika zabawy

– MRR. W. Sherborne

– MDS M. Bogdanowicz
– Terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne)
– Logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową)
– Komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, program językowy „Makaton”)

Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego przedszkolaka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content