Podsumowanie innowacji pedagogicznej – „EMOCJA” – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieżyOd września 2020 r. wprowadzono do grup projekt edukacyjny autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki, wspomagający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży, którego założeniem jest uwrażliwienie dzieci na różnice, które posiadamy- poprzez aktywną działalność edukacyjną. Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności.

Idąc za dobrem dzieci postanowiłyśmy aby projekt „Emocja” stał się w naszym przedszkolu

Innowacją Pedagogiczną. Realizowano ją  w grupach: „Misiaki”  i „Krasnale”. Zajęcia odbywały się średnio 3-4 razy w miesiącu podczas realizacji poszczególnych modułów.

POPRZEZ ZAJĘCIA REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE CELE:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu grupowego.
 • Współpraca nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu zrealizowano zajęcia z trzech modułów, natomiast w drugim półroczu zrealizowano kolejne dwa moduły:

I moduł – od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ”

Podczas świetnej zabawy dzieci rozbudzały swoją kreatywność, poznały swoje mocne strony i odkryły talenty. Integrowały się podczas zabaw i rozmów. Dzięki MiguMig zdobyły nową SuperMoc – umiejętność posługiwania się językiem migowym.

II moduł – od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA”

Przedszkolaki wykonały zadania, które pobudziły wyobraźnię i doskonaliły umiejętność współdziałania. Odbyły się zajęcia podczas których podejmowane były rozmowy o tym, czym jest wyobraźnia i jak można ją kształtować. Dzieci obejrzały  film „ Czarownica na miotle”, z którego dowiedziały się, że najważniejsza jest przyjaźń, współpraca i chęć dzielenia się. Bardzo dużo emocji podczas jednych zajęć wzbudziło pudełko – i co w nim jest.  Dzieci prześcigały się w pomysłach co się w nim ukryło. Dużym zaskoczeniem okazało się, że jest ono puste. Dzięki temu doświadczeniu przedszkolaki uzmysłowiły sobie tak naprawdę czym jest wyobraźnia. Wspólnymi siłami stworzyły mapę myśli. Wymyślając określenia i skojarzenia związane ze słowem wyobraźnia. Następnie dzięki programowi Quiver, ożywiły swój rysunek, który wywołał radość i uśmiech na twarzach dzieci.

III moduł – od 11.01.2021r.- do 19.02.2021r. – „MOC SŁÓW”

Przygodę rozpoczęliśmy wspólną podróżą pociągiem „Magii słów” do Krainy Życzliwości gdzie rozpoczęliśmy nasze próby odnalezienia odpowiedzi na pytanie – czy słowa mają moc?.
Powoli odkrywaliśmy magię słów poprzez słuchanie opowiadania „O ciepłym i puchatym”, spotkaniu z psychologiem, tworzeniu scenek sytuacyjnych, w których używaliśmy zwrotów grzecznościowych, obejrzeniu cudownie stworzonych filmów o mocy słów w życiu.

Zdefiniowaliśmy pojęcia, które były nam obce. Stworzyliśmy drzewo pięknych słów, którego potężne gałęzie symbolizują nasze relacje dobra i życzliwości. Stworzyliśmy medale wdzięczności, dużo rozmawialiśmy zapraszając do Nas ciepłe i puchate odsuwając na bok zimne i kolczaste. Nasza podróż pociągiem „Magii słów” była podróżą potrzebną i ważną. Nasz worek dobrych słów wypełnił się tym co podpowiadało nam serce.
Cele główne modułu: wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzenie w kulturę bycia, uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym.

IV moduł – od 1.03.2021r.- do 03.05.2021r. – „EMPATIA”

Celem i priorytetem naszych zajęć było rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Uczyliśmy się interpretowania sytuacji życiowych z różnego punktu widzenia, a także wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych osób. Aby te wszystkie treści były bardziej zrozumiałe dla dzieci zaprosiłyśmy je najpierw do zabawy w memory, oglądania bajek animacyjnych, słuchania słuchowisk. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jak czujemy się, gdy ktoś nas krzywdzi? Jeśli my krzywdzimy kogoś, jak może czuć się ta druga osoba? Dlaczego ważna jest empatia? Doszliśmy do wniosku, że empatia zapobiega konfliktom, poprawia samopoczucie.

W dniu 21 marca podczas Światowego Dnia Zespołu Downa dołączyliśmy do Dnia Kolorowych Skarpetek, zakładając kolorowe skarpetki. Przekazaliśmy w ten sposób nasze uczucia: zrozumienie, szacunek, miłość i przyjaźń dla innych. Dzieci w grupach wykonały swoją skarpetkową pacynkę.

V moduł – od 10.05. – 13.06.2021r. – „ODWAGA”

Zajęcia rozpoczęły się rozmową o strachu i jakie zdarzenia go powodują. Film „Czy strach może być sojusznikiem?” uświadomił dzieciom, że strachy mogą również mobilizować do działania oraz pokazał też w jak sposób je pokonywać. Następnie swoje strachy dzieci „zamknęły” w słoikach używając do tego wyobraźni i kreatywności. Wykonywane zadania pokazały dzieciom, że każdy boi się czegoś innego i że często „strach ma po prostu wielkie oczy”.

Rozmawialiśmy też o tym, czym jest odwaga, zrobiliśmy „burzę mózgów” na sylwecie super bohatera. Do rozmów kierowanych o odwadze, lękach dzieci i sposobach radzenia sobie z nimi posłużyły nam opowiadania oraz animacje. Sprawdziliśmy „Czy się boimy?” w czasie eksperymentów.

W każdym z modułów zrealizowany został dostarczony przez autorów projektu scenariusz zajęć, oraz zostały wykonane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów zadania umieszczone w Przewodniku po projekcie.   

Ewaluacja

W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej prowadzona była obserwacja pracy dzieci.

Dzieci korzystały z emocjometrów, które pokazały, że po przeprowadzonych zajęciach projektowych zauważały zmianę w sposobie odczuwania oraz różnicę pomiędzy tym jak się czuły przed a jak po zajęciu.  Zajęcia bardzo im się podobały i chętnie w nich uczestniczyły.

 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Szczegółowa analiza obserwacji dzieci pozwoliła ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski.

Wnioski:

Wszystkie założone w innowacji cele zostały osiągnięte. Innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania tematem emocji. Wpłynęła również na umiejętność współpracy w grupie.


Dzieci:

 • Wykształciły postawy społeczne
 • Wzmocniły swoją wiarę we własne możliwości.
 • Nabyły umiejętność niesienia pomocy – zrozumienia emocji i uczuć innych osób.
 • Zdobyły umiejętność współpracy, integrowania się z grupą.

Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród rodziców utwierdzają w przekonaniu, że projekt „Emocja” był interesujący również dla nich. Dużym sukcesem projektu było to, że dzieci chętnie opowiadały o zajęciach w domu jak również z niecierpliwością czekali na fotorelację z zakończenia kolejnego  modułu. Rodzice zauważyli, że wzrosła u dzieci kreatywność i wrażliwość. Dzieci oczekują kontynuacji zajęć w roku szkolnym 2021/2022.

 

„Misiaki” – p. Beata Stachowska-Janowicz i p.Jagienka Olszewska

„Krasnale” –  p. Ania Popielarz i p. Lucynka Minota

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content