„Moje emocje”- realizacja projektu„Wspólna przygoda w poznawaniu siebie – trening umiejętności społecznych”

Podczas zajęć dzieci zdobywały umiejętność dostrzegania, nazywania i wyrażania emocji. Rozpoznawały przedstawione na ilustracjach emocje: strach, złość (gniew), smutek, radość i wstręt. Przedszkolaki dzieliły się informacjami, jakie emocje najczęściej oraz najrzadziej przeżywają, a także jakie sytuacje im towarzyszą. Dzieci ćwiczyły pozawerbalne umiejętności wyrażania emocji. Pracując w grupach miały za zadanie przedstawić własny pomysł na wyrażenie określonej emocji. Każdy zespół przedstawił inną emocję, dzieci wykazały się dużą kreatywnością i współpracą w grupie. Na zakończenie zajęć, każde dziecko narysowało portret wyobrażonej przez siebie emocji.

Dzieci odkryły, że wszystkie emocje są ważne i potrzebne, nawet strach, który chroni nas przed niebezpieczeństwem. Na kolejnych zajęciach będziemy rozmawiać, jak radzić sobie ze złością?

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content