Ramowy rozkład dniaGodziny pracy oddziału Sposoby pracy
6:00-8:00

Świadczenia przedszkola

 

Schodzenie się dzieci
Planowanie i organizowanie dnia pracy, nauki i zabawy w przedszkolu, w celu kształcenia umiejętności planowania oraz rozbudzania aktywności dziecka:
– zabawy dowolne podejmowane przez dzieci rozwijające zainteresowania dzieci, pobudzające aktywność
– zabawy organizowane przez nauczycielkę
– praca indywidualna,
– gry i układanki stolikowe
8:00-13:00
Bezpłatna realizacja podstawy programowej
Z – zabawy dowolne dzieci organizowane w kącikach tematycznych,
– zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, plastyczne, dydaktyczne
– zabawy muzyczno –ruchowe,
– zabawy integracyjne,T/R – rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe w sali ruchowej i na placu zabaw,
– spacery i wycieczki,
– obserwacje przyrodnicze,D – zajęcia dydaktyczne w oparciu o program „Klucz do uczenia się” oraz inne sytuacje edukacyjne wg programów: „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, „Katalog zasad warunkujących bezpieczny pobyt dziecka w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach” i ścieżki edukacyjnej „Ja i mój mały świat”, „Kuferek Tajemnic”, „Przyjaciele Zippiego”
– inne sytuacje edukacyjne,
– zajęcia dodatkowe: język angielski, religiaI – kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
– wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku- pełnienie dyżurów przy stoliku, w łazience, w kącikach
– przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
-pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
– ćwiczenia narządów mowy
– relaks- słuchanie bajek , muzyki-wyciszenie
13.00-16.30
Świadczenia przedszkola
– Projekt UE – „Przedszkolaki stawiają na kreatywność”
– realizacja innowacji terapeutycznej „Sala sensoryczna w Przedszkolu Integracyjnym – program poznawania świata poprzez zmysły”- zabawy dowolne i gry ruchowena podwórku przedszkolnym
– rozwijanie zdolności twórczych,
– wspierania indywidualnych zainteresowań.
– organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i imprez okolicznościowych z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego.
– prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających rozwijających umiejętności społeczne i emocjonalne.
– kontakty indywidualne z rodzicami,
– organizowanie zajęć z udziałem rodziców i specjalistów

 

 

 

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce