Kuferek tajemnicCelem programu jest rozwój umiejętności MYŚLENIA u dzieci w wieku 5-7 lat. Program zawiera „Narzędzia krytycznego myślenia – TOC”, których autorem jest Elli Goldratt.

Dzięki „Narzędziom TOC” (gałązka logiczna, chmurka, drzewko ambitnego celu) dzieci uczą się samodzielnego myślenia i w przyszłości będą potrafiły myśleć krytycznie (czyli zastanawiać się, a nie przyjmować wszystko bez zastanowienia), przewidywać konsekwencje swoich decyzji, świadomie brać odpowiedzialność za własne decyzje, umiejętnie planować swoje życie w szkole oraz poza nią.

Dzięki programowi dzieci uczą się dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, które znajdują się w materiale szkolnym, ale przede wszystkim życiu dookoła nas. Uczą się rozwiązywania wewnętrznych dylematów oraz konfliktów z osobami trzecimi – nabywają umiejętności dostrzegania i rozmawiania o swoich potrzebach (oraz innych ludzi). Dzięki temu będą nawiązywać lepsze relacje ze swoimi kolegami. Prostsza stanie się dla nich komunikacja nie tylko w szkole, ale i w życiu dorosłym. Myślenie krytyczne sprawia, że rozwiązywanie konfliktów staje się łatwiejsze. TOC dla edukacji ma na celu zapobieganie przemocy w szkole. Myślenie logiczne to umiejętność, dzięki której rozbudzana jest kreatywność w szkole.

 

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content