Plan działania grupy wsparcia na rok szkolny 2020/2021PLAN DZIAŁANIA GRUPY WSPARCIA NA ROK SZKOLNY 2020/21

  1. „Nie jesteśmy sami” –spotkanie rodziców, mające na celu wzajemne dzielenie się doświadczeniem z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego – listopad .
  2. „Jaką pomoc możemy uzyskać, jak często i w jaki sposób należy pisać wnioski?” – spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – luty/marzec.
  3. „Edukacja dzieci niepełnosprawnych- Przedszkole i co dalej…?”-spotkanie z przedstawicielami: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół nr 1w Bartoszycach i Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach – marzec.
  4. „ Akceptacja niepełnosprawności w rodzinie ”– spotkanie z psychologiem –kwiecień.
  5. Zakończenie roku szkolnego ogniskiem integracyjnym w Dworku Dębówko – czerwiec.
  6. Prowadzenie gazetki ściennej zawierającej informacje z zakresu pomocy, terapii i edukacji dzieci niepełnosprawnych (cały rok).
  7. Organizowanie konsultacji ze specjalistami dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (cały rok).

 

*W sytuacji, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie spotkania ze względu na obostrzenia epidemiologiczne przesłanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych materiałów, prezentacji , wniosków  na pocztę elektroniczną.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content