Grupa wsparciaPLAN DZIAŁANIA GRUPY WSPARCIA NA ROK SZKOLNY 2019/20

 1. 1. Zorganizowanie ogniska integracyjnego w Dworku Dębówko – październik.
  2. „Nie jesteśmy sami” -spotkania rodziców, mające na celu wzajemne dzielenie się doświadczeniem z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego – listopad.
  3. „Jaką pomoc możemy uzyskać, jak często i w jaki sposób należy pisać wnioski?” – spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – luty/marzec.
  4. „Edukacja dzieci niepełnosprawnych- Przedszkole i co dalej….?”- spotkanie z przedstawicielami: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ,Zespołu Szkół nr 1w Bartoszycach i Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach – kwiecień.
  5. „Moje dziecko ma autyzm” – spotkanie rodziców dzieci autystycznych-wymiana doświadczeń –kwiecień.
  6. Zakończenie roku szkolnego ogniskiem integracyjnym w Dworku Dębówko – czerwiec.
  7. Prowadzenie gazetki ściennej zawierającej informacje z zakresu pomocy, terapii i edukacji dzieci niepełnosprawnych (cały rok).
  8. Organizowanie konsultacji ze specjalistami dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (cały rok).

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content