Grupa Wsparcia RodzicówOd kilku lat w Przedszkolu działa Grupa Wsparcia Rodziców, w skład której wchodzą rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz specjaliści pracujący w Przedszkolu.

CELE I ZADANIA GWR

  • Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Rodzicielstwo jest poważnym wyzwaniem i w każdym kolejnym etapie życia dziecka – innym. Szczególnie bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności.
  • Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się czy problemy z ich dzieckiem są podobne do tych które mają inni rodzice, podzielić się i poprosić o wyrażenie zdania innych rodziców. Grupę tworzą przede wszystkim rodzice i to oni wnoszą potencjał, energię, oni dzielą się swoimi doświadczeniami.
  • Rolą osoby prowadzącej jest porządkowanie spotkań, dbanie o to, aby każdy uczestnik grupy znalazł pomoc i wsparcie.
  • Oprócz rozmów i wymiany doświadczeń prowadzone też są zajęcia terapeutyczno-warsztatowe mające na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności terapeutyczne oraz zorganizowanie przestrzeni do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego. Bo jak twierdzi terapeuta Wojciech Eichelberger: „Tylko szczęśliwy rodzic potrafi wychować szczęśliwe dziecko”.
  • Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców, niepokoje, pozwala łatwiej zaakceptować trudną sytuację rodzinną i jeszcze bardziej pokochać niepełnosprawne dziecko. Sytuacja pozostawania w Grupie daje poczucie siły, wartości i nadziei. Integracja między rodzicami pozwala na zdobycie nowych znajomości, nawiązanie przyjaźni, które posłużą do stworzenia ”łańcucha wsparcia” i wymiany użytecznych informacji.

NASZE SPOTKANIA

  • Poznajemy się – mówimy coś o sobie.
  • Wymieniamy poglądy na temat wychowania dzieci, radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
  • Przedstawiamy instytucje, specjalistów, lekarzy, którzy są godni polecenia
  • Konsultujemy się, podejmujemy wspólnie z rodzicem decyzje co do dalszej pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu.
  • Miło spędzamy czas, jesteśmy dla siebie.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content