Plan promocji przedszkola 2020/2021PLAN PROMOCJI PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2020/2021

L.P

NAZWA UROCZYSTOŚCI / IMPREZY

CEL UROCZYSTOŚCI / IMPREZY

TERMIN FORMY
1. „Ogólnopolski dzień przedszkolaka” – dostarczenie dzieciom okazji  do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem 18.09.2020 grupowa
2. „Jestem sobie przedszkolaczek tańczę śpiewam no i skaczę. Dziś też powód mam do śmiania, bo to dzień jest pasowania” – wspomaganie procesu adaptacji dzieci i do przedszkola XII 2020 Występ przy udziale rodziców/

Nagranie BART SAT

-przekazanie nagrań rodzicom

4. „Akceptacja i pomoc drogą do rozwoju osoby niepełnosprawnej”

Światowy Dzień Zespołu Downa

 

Światowy dzień autyzmu

– podejmowanie działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji względem osób z niepełnosprawno -ściami oraz promowanie obywatelskiego modelu niepełnosprawności XII 2020 Grupowe

(zdjęcia lub nagranie)

III 2021 grupowe

(zdjęcia lub nagranie)

2 IV 2021 (zdjęcia lub nagranie)
5. „Patrzcie! Patrzcie, jaka szopka! Cała w białych, srebrnych kropkach! Nad nią gwiazdka, jak ze szkiełka…No, to zróbmy dziś jasełka!” – podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia; Grudzień 2020 Występ przy udziale rodziców/

nagranie BART SAT

-przekazanie płyt rodzicom

6. Jarmark bożonarodzeniowy  – promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku przedszkolnym

– przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Grudzień 2020 Zdjęcia
7. „W karnawale same bale” – integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych podczas wspólnych zabaw; 14. I .2021 W przypadku pandemii grupowe
8. „Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr, żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!” – kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób – zacieśnianie więzi rodzinnych. 18.01-22.01 Występ przy udziale rodziców/

nagranie

-przekazanie płyt dziadkom

każda grupa

9. „Wiwat, wiwat niech żyją dziadek z babcią” (MOPS) – prezentowanie umiejętności wokalnych podczas śpiewania piosenki, przezwyciężanie tremy podczas indywidualnych występów Styczeń 2021

po wcześniejszym uzgodnieniu

W przypadku pandemii lub epidemii nie odbędzie się
10. „Wiosno, wiosno, ach to ty” – kultywowanie zwyczaju ludowego – pożegnania zimy i powitania wiosny; 19.03.2021. Występ dla przedszkola i rodziców /nagranie BART SAT

-przekazanie płyt

rodzicom

 

11.

„Kwiaty dla mamusi i taty” – wzmacnianie  więzi

rodzinnych;

– prezentacja wierszy i piosenek dla rodziców

 

Maj/ czerwiec

Występ przy udziale rodziców/

nagranie BART SAT

-przekazanie nagrań

każda grupa

12. „Wszystkie dzieci nasze są” – dzień dziecka – integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych podczas wspólnych zabaw; 1.06.2021. W przypadku pandemii grupowe
13. „Nie ma jak przedszkole”- czyli wielka przygoda, ostatni wieczór w przedszkolu – kształtowanie pozytywnych cech charakteru;

– aktywne spędzanie czasu;

Maj- Czerwiec
14.

 

 

„Minął przedszkolny okres wesoły, trzeba będzie iść do szkoły…” – zwrócenie uwagi na miły czas dzieciństwa spędzonego w przedszkolu Czerwiec Występ przy udziale rodziców/

nagranie

-przekazanie płyt rodzicom

każda grupa

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content