Plan promocji Przedszkola 2021/2022L.P

NAZWA UROCZYSTOŚCI IMPREZY

CEL UROCZYSTOŚCI / IMPREZY

TERMIN FORMY
1. „Ogólnopolski dzień przedszkolaka” dostarczenie dzieciom okazji  do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem 28.09.2021 grupowa
2. „Narodowe czytanie” propagowanie znajomość literatury narodowej 29.09. 2021 Każda grupa
3. „Jestem sobie przedszkolaczek, tańczę śpiewam no i skaczę. Dziś też powód mam do śmiania, bo to dzień jest pasowania” wspomaganie procesu adaptacji dzieci i do przedszkola XII 2021 Występ przy udziale rodziców (nagranie BART SAT), przekazanie nagrań rodzicom
4. 11 LISTOPADA kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości 8-10 listopad Montaż muzyczno-słowny BART SAT; przekazanie nagrań rodzicom
5. Zbiórka karmy dla zwierząt poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy Listopad 2021 ogólno-przedszkolna
6. „Akceptacja i pomoc drogą do rozwoju osoby niepełnosprawnej” podejmowanie działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji względem osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie obywatelskiego modelu niepełnosprawności XII 2021 Grupowe (zdjęcia lub nagranie)
Światowy Dzień Zespołu Downa jw. III 2022 Grupowe (zdjęcia lub nagranie)
Światowy dzień autyzmu jw. 2 IV 2022 (zdjęcia lub nagranie)
7. „Patrzcie! Patrzcie, jaka szopka! Cała w białych, srebrnych kropkach!

Nad nią gwiazdka, jak ze szkiełka… No, to zróbmy dziś jasełka!”

podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia; Grudzień 2021 Występ przy udziale rodziców/ nagranie BART SAT; przekazanie płyt rodzicom
8. „W karnawale same bale” integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych podczas wspólnych zabaw; 3-14 styczeń 2022 W przypadku pandemii grupowe
9. „Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr, żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!” kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób, zacieśnianie więzi rodzinnych. 17.01-21.01

2022

Występ przy udziale rodziców/nagranie; przekazanie płyt dziadkom, każda grupa
10. EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY propagowanie poprawnej wymowy, 6 marca 2022
11. „Wiosno, wiosno, ach to ty” – kultywowanie zwyczaju ludowego – pożegnania zimy i powitania wiosny; 21.03.2022. Występ dla przedszkola i rodziców /nagranie BART SAT; przekazanie płyt rodzicom
12. Majowy przegląd piosenki patriotycznej rozwijanie uczuć patriotycznych, tożsamości narodowej oraz postawy przywiązania do kraju ojczystego,

dostrzegania jego walorów i piękna, poznawanie jego historii, jak również popularyzacja utworów artystycznych o tematyce patriotycznej.

9-12 maj 2022 Uroczystość wewnątrz-przedszkolna
13. „Kwiaty dla mamusi i taty” wzmacnianie więzi rodzinnych, prezentacja wierszy i piosenek dla rodziców Maj/ czerwiec Występ przy udziale rodziców/ nagranie BART SAT (D. Krupińska, A. Popielarz)
14. „Wszystkie dzieci nasze są” – dzień dziecka integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych podczas wspólnych zabaw; 1.06.2022.

 

W przypadku pandemii grupowe
15.  „Nie ma jak przedszkole”- czyli wielka przygoda, ostatni wieczór w przedszkolu kształtowanie pozytywnych cech charakteru; aktywne spędzanie czasu; Maj- Czerwiec Ogólno-przedszkolna
16. „Minął przedszkolny okres wesoły, trzeba będzie iść do szkoły…” zwrócenie uwagi na miły czas dzieciństwa spędzonego w przedszkolu Czerwiec Występ przy udziale rodziców/nagranie; przekazanie płyt rodzicom; każda grupa

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content