„Wspólna przygoda w poznawaniu siebie – trening umiejętności społecznych”„Wspólna przygoda w poznawaniu siebie – trening umiejętności społecznych”.

W projekcie uczestniczą dzieci 6-letnie z grupy „ Żabki”. Zajęcia warsztatowe realizowane będą co dwa tygodnie w okresie od listopada 2021 r. do stycznia 2022r.
Spotkania z przedszkolakami poprowadzi psycholog Beata Zawadzka

Czym są zatem umiejętności społeczne?

W literaturze psychologicznej możemy znaleźć wiele definicji tego pojęcia. W kontekście kształtowania się umiejętności społecznych u dzieci możemy przyjąć definicję zaproponowaną przez Annę Matczak. Uważa ona, że „kompetencje społeczne to złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego.” (Matczak, 2007). Możemy zadać sobie pytanie: dlaczego edukacja w tym obszarze jest taka ważna? Ponieważ dzięki niej stajemy się osobami, które rozumieją swoje emocje, potrafią wyznaczać sobie realistyczne cele i osiągać je, odczuwają empatię, budują prawidłowe relacje z innymi, a także podejmują odpowiedzialne decyzje.

Główne cele w realizowanym projekcie to:

  • Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
  • Zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników.
  • Rozwijanie asertywnej komunikacji i bronienie własnych potrzeb oraz granic.
  • Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
  • Uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content