Wiosennie z EdumuzKolejne zadania z projektu zrobione. W grupach Słoneczka, Biedronki i Motylki dzieci poprzez prowadzone zabawy uczyły się piosenek, wspomagały prawidłowy rozwój mowy, rozbudzały aktywność słowną oraz zwiększały możliwości poprawnego opanowania języka. Ćwiczenia obejmowały doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych, wdrażały do poprawnej wymowy, rozwijały słuch fonematyczny, kształtowały prawidłowy tor oddechowy oraz rozwijały zasób słownictwa.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content