„Uczymy Dzieci Programować”. Kodowanie na dywanieKODOWANIE NA DYWANIE

Od września b.r. grupa Krasnale bierze udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu ,,Uczymy Dzieci Programować”. Autorką programu jest Anna Świć, która chce pokazać, że nauka podstaw programowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej.

W programie „Uczymy Dzieci Programować” nauka kodowania traktowana jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego.

Cele ogólne:
– Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna)
– Nauka przez zabawę

Cele operacyjne:
– Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
– Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
– Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro;
– Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;
– Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii;
– Kształtowanie kompetencji kluczowych;

Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania jest dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą, a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.

Realizatorka programu jest Monika Pijewska

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content