RehabilitacjaTermin rehabilitacja wywodzi się od łacińskiego słowa rehabilitare – przywracać do stanu właściwego – i może dotyczyć różnego rodzaju utraconych właściwości osobniczych. W odniesieniu do zdrowia rehabilitacja najogólniej oznacza kompleksowe oddziaływanie na osoby okresowo lub stale, niepełnospraw­ne, mające na celu przywrócenie im optymalnej sprawności psychofizycznej i zdatności społecznej.

Rehabilitacja ruchowa jest tą postacią rehabilitacji zdrowotnej, a zarazem formą uczestnictwa w kulturze fizycznej, której celem jest przywracanie lub kompensacja utraconych w następstwie choroby lub kalectwa funkcji psychomotorycznych i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, a zwłaszcza ruchu.

Obecnie nazwa rehabilitacja ruchowa nie wyczerpuje całego zakresu świadczonych w jej obrębie usług leczniczo-usprawniających i dlatego coraz częściej bywa zastępowana terminem fizjoterapia, w skład, której wchodzą kinezyterapia, fizykoterapia i masaż.

Początkowo rehabilitacja ruchowa miała głównie zastosowanie w chorobach i dysfunkcjach narządu ruchu. Dzisiaj stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń, niezależnie od wieku osoby. Do niewątpliwych zalet rehabilitacji należy m. in. brak skutków ubocznych, to­warzyszących często leczeniu farmakologicznemu, jak również dodatni – na ogół jej wpływ na stan psychiczny osoby, wynikający z osobistego i świadomego udziału w usprawnianiu chorego narządu lub organizmu jako całości.

Przedmiotem rehabilitacji jest ciało oraz ruch jako środek oddziaływania.

Główne działy w fizjoterapii to:

• Kinezyterapia jest to metoda terapeutyczna, w której wykorzystuje się ruch mający zdolność oddziaływania na wszystkie narządy organizmu ludzkiego – nie tylko na mięśnie czy stawy, ale również na gruczoły wydzielania wewnętrznego, układ oddechowy, trawienny, krążenia.

• Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym wykorzystuje się naturalne i sztuczne bodźce mogące oddziaływać na organizm zarówno miejscowo, jak i ogólnie ustrojowo. Najczęściej stosuje się następujące zabiegi fizykoterapeutyczne: ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapię i hydroterapię.

• Masaż klasyczny jest to mechaniczne oddziaływanie na tkanki ustroju poprzez różnego rodzaju uciski (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie). Oddziaływuje zarówno miejscowo jak i na cały organizm i jest uzupełnieniem kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego. Poprawia odżywienie i ukrwienie tkanek, rozluźnia napięcie mięśniowe, działa uspokajająco i odprężająco lub pobudzająco.

Przykładowe metody i ćwiczenia stosowane w rehabilitacji

• Metoda NDT Bobath – to jedna z częściej stosowanych obecnie metod leczenia zaburzeń neurorozwojowych i ogniskowych uszkodzeń mózgu. Polega na stosowaniu odpowiednich ćwiczeń oraz prowadzenia manipulacji punktami kluczowymi, do których autorzy zaliczyli:- głowę, szyję i tułów, obręcz barkową i kończyny górne, obręcz biodrową i kończyny dolne. Metoda ta pomaga zdobyć lub odzyskać umiejętności ruchowe, przywrócić pełen zakres ruchomości stawowej. Zapobiega również narastaniu spastyczności.

Opiera się na dwóch zasadniczych grupach ćwiczeń:

1. hamujących nieprawidłowe odruchy

2. ułatwiających wykształcenie prawidłowych odruchów postawy i sprawnych czynności dowolnych.

Metoda Weroniki Sherborne jest podejściem pedagogicznym, umożliwiającym doświadczenie ruchu, kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Opiera się ona na założeniach, że doświadczenia ruchowe mają podstawowe znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci, ale szczególnie istotne są dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, które często mają trudności w kontaktach „z własnym ciałem” oraz z innymi ludźmi. Intensywność i ciągłość doświadczeń ruchowych jest ważna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami niż w przypadku dzieci o prawidłowym rozwoju

• Metoda Paula Dennisona zwana Kinezjologią Edukacyjną polega na pobudzeniu określonych części mózgu i stymulacji jego pracy oraz integracji połączeń nerwowy w obu półkulach. Metoda ta może także dziecku ułatwić komunikowanie się, usprawnić pracę jego zmysłów, zwiększyć motywację do nauki i wzmocnić poczucie własnej wartości. Nieodłącznym elementem tej metody jest picie wody. Ćwiczenia, jakie wykorzystujemy podczas tej metody stosujemy jako: relaksujące w przerwie między zajęciami, wyciszające po zajęciach, koncentrujące przed wysiłkiem, usprawniające przed wykonywaniem takich czynności, jak: czytanie, pisanie, zapamiętywanie

• Ćwiczenia bierne – wykonywane przy pomocy terapeuty, celem tych ćw. jest utrzymanie możliwie największego zakresu ruchu w stawie oraz w porażeniach – odtwarzanie pamięci ruchowej.

• Ćwiczenia koordynacji – mają na celu wyrobienie, przywrócenie lub poprawienie współpracy między poszczególnymi grupami mięśniowymi.

• Ćwiczenia rozluźniające – stosuje się je przed rozpoczęciem ćwiczeń, jako czynny odpoczynek między ćwiczeniami.

• Ćwiczenia ogólnokondycyjne – dotyczą nie objętych dysfunkcją części narządu ruchu, pozwala na wyrównanie ubytków funkcji, polegają na poprawie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej.

• Ćwiczenia równoważne – polegają na wytracaniu dziecka z równowagi poprzez odpowiednie punkty kontrolne (barki, miednica, kl. pier.) poprzez ułożenie dz. na ruchomym lub nieruchomym podłożu.

• Ćwiczenia czynne z oporem – celem jest wzmocnienie siły i wytrzymałości mięśni poprzez przyłożenie oporu: ręką terapeuty lub innych przyrządów oraz zmniejszenia tarcia powierzchni stawowych przeciwdziałającej wykonywanemu ruchowi.

• Ćwiczenia czynne wolne- polegają na wykonywaniu ruchów w stawach z pokonaniem tylko ciężaru ćwiczonego odcinka ciała.

• Ćwiczenia oddechowe – mają na celu poprawienie wentylacji płuc i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej mają działanie korekcyjne.

• Ćwiczenia samoobsługowe- mają za zadanie wyuczyć w dziecku umiejętności wiążącymi się z opanowaniem typowych podstawowych czynności życiowych jak: ubieranie się, jedzenie, mycie, załatwianie potrzeb fizjologicznych.

prowadzące zajęcia fizjoterapeutki:Edyta Kołosowska, Lucyna Minota

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content