Projekty Europejskie eTwinning realizowane w roku szkolnym 2019/2020„Pocztówkowi przyjaciele”, którego celem jest:
– Rozwijanie kreatywności dzieci i ich twórczości własnej
– Kreowanie aktywności dzieci ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego i wielozmysłowej percepcji otaczającego świata,
– Popularyzacja tradycyjnej formy kontaktu (pocztówka),
– Nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów i miast

„Samodzielny, kreatywny i innowacyjny przedszkolak. Zabawy twórcze w nurcie pedagogiki Froeblowskiej”, którego celem jest:
– Rozpowszechnianie idei pedagogiki F. Froebla wśród przedszkoli w Polsce i za granicą.
– Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, możliwości samodzielnego doświadczania poprzez działanie, bliski kontakt z naturą.
– Kształtowanie w dzieciach postaw proekologicznych, dbanie o owady, pielęgnację roślin, opiekę nad zwierzętami.
– Wdrażanie dzieci do postrzegania przyrody jako naturalnego piękna, inspiracji do działań artystycznych.
– Komunikacja i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami za pomocą klipów wideo, dokumentów i zdjęć i prezentacji power-point.
– Rozpowszechnianie filozofii edukacyjnej F. Froebla, dzieląc się pomysłami na pomoce dydaktyczne.
– Przyczynianie się do harmonijnego rozwoju fizycznego, psychomotorycznego, emocjonalnego, społecznego i psychicznego przedszkolaków.
– Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się, wdrażanie do samodzielności, kreatywności i inicjatywności uczniów.

„Przedszkolaki jedzą zdrowo”, którego celem jest:
– Propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i ich rodzin
– Edukacja dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania – nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie
– Angażowanie rodziców do udziału w akcjach zdrowego żywienia dzieci
– Współpraca z rówieśnikami z różnych części Polski

koordynator Dorota Krupińska

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content