Projekty eTwinning realizowane w roku szkolnym 2020/2021W tym roku w dwóch  projektach eTwinning biorą udział dzieci 3 letnie z grupy Motylki.

„KOLOROWE PORY ROKU W PRZEDSZKOLU”

Projekt podzielony jest na trzy kręgi tematyczne – poszczególne pory roku (jesień, zima, wiosna). Projekt polega na zapoznaniu dzieci z pięknem pór roku poprzez obserwacje przyrody, wykonywanie prac plastycznych, naukę wierszy piosenek, tańców, słuchanie opowiadań, nagrań muzycznych itp. Projekt zakłada współpracę między placówkami partnerskimi od października 2020 do maja 2021.

CELE projektu:

– wzbogacanie wiedzy przedszkolaków na temat pór roku, cech charakterystycznych dla każdej pory roku, zmian zachodzących w przyrodzie
– rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni
– rozwijanie kreatywności;
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
– uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody
– rozwijanie umiejętności artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych.
– poznanie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych i wykorzystanie ich podczas realizacji poszczególnych zadań;
– wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczniów poprzez zaistnienie w cyberprzestrzeni oraz zaprezentowanie siebie rówieśnikom ze szkół partnerskich
– dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami, ciekawymi pomysłami jak aktywizować dzieci do zdobywania wiedzy.

„LOGOJOGA”

Podczas zajęć projektowych wykorzystane zostaną elementy jogi, jako metody wspomagającej terapię logopedyczną.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w działalność logopedyczną elementów jogi, jako metody wspomagającej terapię logopedyczną.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content