Program edukacyjny – „Z Edumuz w Logopedię”Założenia projektu

Głównym założeniem projektu „Z EDUMUZ w logopedię” jest profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Marii Zofii Tomaszewskiej w grupach przedszkolnych.

Projekt od 1 września do 15 maja będzie realizowany w czterech grupach Przedszkolnych: Słoneczka, Biedronki, Motylki oraz Kotki.

Autorkami i koordynatorkami projektu są nauczycielki Agnieszka Czupajło – Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach oraz Agata Chmura – Przedszkole Samorządowe „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu, w ścisłej współpracy z panią Marią Zofią Tomaszewską. Zadaniem uczestników jest realizacja zadań określonych w harmonogramie. Sposób wykonania zadania jest dowolny i zależy od inwencji nauczyciela.

Cele główne:  wynikające z  Podstawy Programowej Przedszkola

  1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.
  2. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności) dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
  3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka – mowy, zachowania, ruchu, muzyki, tańca, śpiewu.

Cele szczegółowe w zakresie profilaktyki logopedycznej:

– ćwiczenia na wyrazach dźwiękonaśladowczych

– ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego ( faza wydechu)

– ćwiczenie natężenia , tempa i barwy głosu

– rozwijanie słuchu fonemowego

– usprawnianie funkcji językowych w zakresie budowania zdania

– usprawnianie narządów artykulacyjnych

– kształtowanie nawyku prawidłowej wymowy głosek ustnych i nosowych ( m, b)

– wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych

-zwrócenie uwagi na prawidłową realizację głosek: k, g, h, s, sz, r

– różnicowanie głosek opozycyjnych

-usprawnianie pionizacji języka

 

Cele szczegółowe w zakresie zajęć umuzykalniających:

– rozwijanie poczucia rytmu

– uwrażliwianie na odgłosy otaczającego świata

– rozwijanie refleksu, słuchu i pamięci muzycznej

– rozwijanie pamięci słuchowej

– zwrócenie uwagi na wartości terapeutyczne : wyciszenie, uspokojenie

– rozwijanie wyobraźni ruchowej

– rozwijanie koncentracji i podzielności uwagi

– uwrażliwianie na głośność i dynamikę dźwięków

– usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej

– wdrażanie do zespołowego wykonywania zadań

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content