Plan Promocji Przedszkola 2022/2023PLAN PROMOCJI PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2022/2023

L.P

NAZWA UROCZYSTOŚCI / IMPREZY

CEL UROCZYSTOŚCI / IMPREZY TERMIN
1. „Ogólnopolski dzień przedszkolaka” – dostarczenie dzieciom okazji  do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem 20.09. 2022
2. „Narodowe czytanie” propagowanie znajomość literatury narodowej 05.09.2022
3. „Jestem sobie przedszkolaczek tańczę śpiewam no i skaczę. Dziś też powód mam do śmiania, bo to dzień jest pasowania” – wspomaganie procesu adaptacji dzieci i do przedszkola XII 2022
4. „Moja mała Ojczyzna” – Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej – kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, Listopad 2022
5. Zbiórka karmy dla zwierząt – poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku,

– kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz

– wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy

Listopad 2022
6. „Akceptacja i pomoc drogą do rozwoju osoby niepełnosprawnej” – podejmowanie działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji względem osób z niepełnosprawno -ściami oraz promowanie obywatelskiego modelu niepełnosprawności XII 2022
Światowy Dzień Zespołu Downa III 2022
7. „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA –konkurs wokalny – podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia

– rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz kultury wspólnego śpiewania i kolędowania.

Grudzień 2022
8. „W karnawale same bale” – integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych podczas wspólnych zabaw; 2-13 styczeń 2023
9. „Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr, żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!” – kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób – zacieśnianie więzi rodzinnych. 16- 20

2023

10. EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY – propagowanie poprawnej wymowy, 6 marca
11. „Wiosno, wiosno, ach to ty” – kultywowanie zwyczaju ludowego – pożegnania zimy i powitania wiosny; 21.03.

2023.

12. „Kwiaty dla mamusi i taty” – wzmacnianie więzi  rodzinnych;

– prezentacja wierszy i piosenek dla rodziców

Maj/ czerwiec
13. „Wszystkie dzieci nasze są” – dzień dziecka – integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych podczas wspólnych zabaw; 1.06.

2022.

14. „Szlakami Warmii” czyli wielka przygoda, ostatnie wesołe dni w przedszkolu

(Wycieczka do Olsztyna, zwiedzanie Muzeum Warmii i Mazur, Ławeczka Mikołaja Kopernika, popołudniowa przechadzka po Zamku w Lidzbarku Warmińskim)

– kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

– rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,

– kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

Maj- Czerwiec
15. „Minął przedszkolny okres wesoły, trzeba będzie iść do szkoły…” –  zwrócenie uwagi na miły czas dzieciństwa spędzonego w przedszkolu Czerwiec

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content