Plan działań, czyli Edukacja ekologiczna w przedszkoluPlan działań, czyli Edukacja ekologiczna w przedszkolu.  

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

 

Odnośniki do podstawy programowej 

Zadania przedszkola nr: 5,10 

 1. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych  potrzeb i zainteresowań.
 2. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,  adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 

Przewidywane efekty:

– dziecko dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich

życzliwość i troskę;

– dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

-posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie

liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia

zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów,

owoców, ziół

– dzieci nabędą  umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń;

– poszerzą świadomość ekologiczną

– wiedzą że ponoszą współodpowiedzialność za ochronę środowiska;

 

Przykłady realizacji:

 

 1. „Co to jest przyroda?”

Wycieczka do pobliskiego parku :

– obserwowania elementów przyrody

– słuchanie odgłosów przyrody

– zebranie okazów naturalnych

Wykonanie prac plastycznych, np.„Jesienne stwory”

 1. „Zwierzęta domowe i dzikie” Poznanie niektórych zwierząt domowych i dzikich oraz środowisk, w których żyją.
 2. „Co dzieci mogą zrobić dla zwierząt?”

Nazywanie ptaków  i zwierząt, które można spotkać w naszym kraju.

Zbiórka pokarmu potrzebna zwierzętom do przetrwania zimy.

Spotkanie z leśniczym- poznanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy, przekazanie zgromadzonego pokarmu.

 1. Jaka jest dzisiaj pogoda? Kalendarz pogody – Rozpoznawanie i nazywanie symboli oznaczających stany pogody.
 2. Skąd się bierze woda w kranie?

Wypowiedzi dzieci „Do czego potrzebna jest woda?”

Przedstawienie obiegu wody w przyrodzie.

Zapoznanie ze zjawiskiem zanieczyszczania wody.

Wykonanie prostego filtra wody.

Poznanie zwierząt i roślin żyjących w wodzie.

Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Bartoszycach.

Gdzie szukać wody? – poznanie właściwości wody.

Wykonanie doświadczeń – skraplanie i parowanie wody.

Czy śnieg jest czysty?

 1. Czarodziejskie słowo RECYKLING

Wyjaśnienie znaczenia słowa Recykling.

Co to są odpady?- znalezienie odpowiedzi na podstawie filmu, ilustracji.

Zapoznanie z pojemnikami do segregacji śmieci, znaczenie kolorów.

Wykonanie z makulatury papieru.

Wykorzystanie plastikowych butelek i makulatury do zajęć ruchowych.

 1. Zielony ogródek

Założenie w sali „zielonego ogródka”.

Z czego składa się roślina? Co jest potrzebne roślinom, żeby rosnąć? – znalezienie odpowiedzi na podstawie ilustracji.

 1. Las dom zwierząt.

Jakie to drzewo? – poznanie gatunków drzew na podstawie obserwacji i ilustracji.

Tworzymy  zasady cichego zachowania się w lesie.

Czyje domy są w lesie? – poznanie warstwa lasu oraz zwierząt żyjących w lesie.

Wykonanie pracy plastycznej, np. „Baśniowy las”.

 1. Ekologiczne podróżowanie

Rozmowa na temat sposobów podróżowania (wykorzystanie ilustracji)

Pojazdy dawniej a dziś – jak podróżowało się dawniej, a jak to się robi teraz. (historyjka obrazkowa)

Kolorowe znaki – rozmowa z policjantem „Jak bezpiecznie poruszać się rowerem?”

Praca plastyczna: „Ekologiczny pojazd”

Wycieczki i spacery po okolicy, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe na powietrzu.

 

Obchody szczególnych dni:

– 7.10 Święto Drzewa

– 24.03. Międzynarodowy Dzień Lasu

– 24.03 Święto Wody

– 22.04 uczestnictwo w akcji Sprzątania Świata

 

Współpraca z instytucjami:

NADLEŚNICTWO BARTOSZYCE

– w ramach rozwijania wśród dzieci preorientacji zawodowej – zapoznanie z pracą leśniczego

– spotkanie z leśniczym z Nadleśnictwa Bartoszyce – poznanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy, przekazanie zgromadzonego pokarmu

– włączenie się w akcje organizowane przez Nadleśnictwo

 

ZGO BARTOSZYCE:

– spotkanie z przedstawicielem ZGO – rodzaje i sposoby segrewgacji odpadów

– udział w akcjach i konkursach organizowanych przez ZGO

 

Filmy edukacyjne przydatne podczas realizacji zadań:

Powietrze bez śmieci https://www.youtube.com/channel/UCO5cv_KLLcRtznGwGJsvg-Q

Jak oszczędzać prąd na co dzień? https://www.youtube.com/watch?v=ssbuazIp4Ts

Bajka edukacyjna https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

W kontakcie z naturą https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

Jak dbać o środowisko? 10 sposobów jak chronić przyrodę https://www.youtube.com/watch?v=X31kMCrl_s0

Jak dbać o naszą planetę https://www.youtube.com/watch?v=msyPppuj8yg

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content