Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora” czyli o tym, jak pewien bocian o imieniu Teodor chciał zostać profesorem nauk przedszkolnych.

Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Ten wyjątkowy bocian wie, jak ważne jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, ale równocześnie pamięta zawsze o tym, aby zwracać uwagę na potrzeby i uczucia innych. Dlatego postanowił zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, a jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań.

Cele ogólne

Celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

Cele szczegółowe

  • Dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci
  • Zdobywanie różnych umiejętności (w zależności od wyboru sposobu realizacji danego zadania np.: przygotowywanie zdrowej przekąski, sadzenie rośliny, wykonanie pracy plastycznej, zaprezentowanie tańca itd.)
  • Rozwijanie umiejętności współpracy
  • Wyzwalanie pozytywnych emocji
  • Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
  • Rozwijanie samodzielności
  • Kształtowanie empatii wobec innych osób
  • Kształtowanie postawy proekologicznej
  • Upowszechnianie zdrowego trybu życia
  • Kształtowanie postawy prospołecznej

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content