Nasza praca podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnychPodczas zajęć ćwiczyliśmy pracę samodzielną, w zespole, logiczne myślenie, usprawnialiśmy percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, doskonaliliśmy umiejętności matematyczne, grafomotorykę i motorykę małą. Korzystaliśmy z ciekawych pomocy dydaktycznych, systemów terapeutycznych PUS, PALETA, sprzętu multimedialnego.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content