Nasi mali Wielcy.. biorą udział w kolejnej edycji programu.Po rak kolejny nasze przedszkole zostało włączone w program „Mali – Wielcy ratownicy” realizowany przez Ratowników Medycznych z firmy AL – MED.

Celem programu jest:

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu

– kształtowanie umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu

– kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy

W bieżącym roku szkolnym w zajęciach wezmą udział dzieci 6-letnie z grupy „Misiaki”.

Podczas pierwszego spotkania dzieci zapoznały się z wyposażeniem karetki – ambulansu. Dowiedziały się na czym polega praca ratownika medycznego. Poznały bardzo ważne urządzenie do ratowania życia jakim jest DEFIBRYLATOR.

Spotkania z Ratownikami odbędą się 5 razy w ciągu roku. Podczas zajęć dzieci nabędą umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w domu, przedszkolu jak również w innych sytuacjach życiowych.

30

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content