Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”Nasze Przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Cele ogólne:

  • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

Cele szczegółowe:

  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content