Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2020Jak co roku trzeciego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Jest to szczególny dzień dla dzieci, rodziców i pracowników Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach. Celem obchodów tego święta jest uświadamianie innym, jak ważną rolę w życiu osób niepełnosprawnych odgrywa akceptacja zrozumienie i równe traktowanie. Stąd tak ważne w naszej codzienności jest wpajanie nauki o szacunku i tolerancji, którymi powinnyśmy kierować się od najmłodszych lat.

W tym roku, z uwagi na zaostrzenie reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią COVID 19, obchody odbyły się w kameralnym gronie i z zachowaniem należytych środków ostrożności. W grupach przedszkolnych nauczycielki do tematu niepełnosprawności wprowadzały dzieci poprzez różnorodne działania m.in. rozmowę, doświadczanie oraz możliwość obejrzenia bajki terapeutycznej o tematyce niepełnosprawności. Uwieńczeniem podjętych działań było wykonanie wspólnego plakatu pod tytułem „W RYTMIE SERC”.

W dwóch grupach przedszkolnych („Żabkach” i „Zajączkach”) pani Magda Zienkiewicz z panią Beatą Zawadzką przygotowały inscenizację teatralną, która ukazuje historie dwóch niepełnosprawnych dziewczynek. Przedstawione scenki, miały na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec swoich niepełnosprawnych rówieśników. Poprzez taką formę aktywności, dzieci miały okazję dostrzec i zrozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych, nauczyły się właściwych wobec nich zachowań, tj. dostrzegania ich wartości, zdolności i zainteresowań (zachęcamy do obejrzenia inscenizacji poniżej)

Organizatorki Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych poprowadziły zabawę muzyczno-ruchową, w której mogły bawić się dzieci pełnosprawne na równi z niepełnosprawnymi, a dla uatrakcyjnienia zabawy wcieliły się w postacie bajkowe.

Przedsięwzięcie  częściowo było zrealizowane ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na podstawie  wniosku  pod nazwą „W RYTMIE SERC”

Anna Popielarz

Beata Stachowska-Janowicz

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content