mali WIELCY ratownicyNasze przedszkole po raz drugi zostało objęte programem z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez Ratowników Medycznych z firmy AL – Med.:

  • Barbarę Jarkowską, Piotra Kłosowskiego,
  • Bartłomieja Chilmanowicza i Marcina Grzyba

Celem programu jest:

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu.
Kształtowanie umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu lub życiu.
Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
W zajęciach biorą udział dzieci 5-cio letnie z grupy „ŻABKI”. Podczas dzisiejszych zajęć dzieci poznały wyposażanie ambulansu, dowiedziały się jaką pracę wykonuje ratownik medyczny a także jak ważnym urządzeniem ratującym życie jest DEFIBRYLATOR.

W przedszkolu również podejmowane są działania z zakresu pierwszej pomocy w ramach zajęć dodatkowych – „Ratujący przedszkolak”. Spotkania odbywają się raz w tygodniu z udziałem dzieci z grupy „Misiaki” i „Żabki”. Podczas tych zajęć dzieci nabywają umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w domu, przedszkolu jak również w innych sytuacjach życiowych, oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania w momencie zagrożenia życia, wypadku czy innych okolicznościach zagrażających życiu.

Zależy nam na tym, aby dzieci świadome były różnych zagrożeń, potrafiły dostrzegać związek między przyczyną i skutkiem a jednocześnie wiedziały jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia i co najważniejsze podjąć się pomocy osobie poszkodowanej.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content