Logopeda w PrzedszkoluDzieci z naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024  objęte są opieką logopedyczną prowadzoną  przez logopedów: Beata Zawadzka, Dorota Krupińska, Agnieszka Czupajło.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

– diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;

– prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;

– prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

– wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;

– podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;

– współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;

– konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

– usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;

– stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;

– usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;

– pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;

– prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

 

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content