Kształtowanie postawy przedszkolaka dbającego o zdrowieEdukacja zdrowotna stwarza szerokie możliwości wychowania dziecka świadomie dbającego o własne zdrowie oraz innych osób. Powinna pomóc mu w zrozumieniu rangi profilaktyki oraz szeroko rozumianej oświaty zdrowotnej. Zadanie priorytetowe stanowi wykształcenie u dzieci świadomej dbałości o własne zdrowie poprzez higieniczny tryb życia, kształtowanie nawyków żywieniowych, stosowanie ćwiczeń gimnastycznych, racjonalną ekologiczną profilaktykę obejmującą dbałość o środowisko naturalne, higienę osobistą  i psychiczną.

W naszym przedszkolu często są podejmowane inicjatywy, których celem jest kształtowanie postawy przedszkolaka dbającego o zdrowie. Tym razem towarzyszył tym działaniom miś. Został on wybrany przez dzieci, otrzymał imię Kuleczka. W lutym 2022 dzieci z grupy Skrzaty realizowały moduł „Misiowe recepty na pozytywne myślenie” w ramach projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

RAZEM Z MISIEM REALIZOWANE BYŁY KIERUNKI POLITYKI  MEIN:

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – ukazanie dzieciom pozytywnych wartości życia rodzinnego, wdrażanie do aktywnego wypoczynku w rodzinie i nauka planowania wspólnych aktywności;

2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – zastosowanie opowieści ruchowej w celu: kształtowania siły, szybkości, skoczności, zwinności, koordynacji ruchowej, doskonalenia koordynacji słuchowo-ruchowej i koordynacji wzrokowo-słuchowej, rozwijania sprawności i różnorodnych form ekspresji ruchowej;

3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania […] wzmacniające pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa – wspólne planowanie rozkładu dnia przez przedszkolaków.

WIODĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE TO:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
  • kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

ETAPY W KTÓRYCH WZIĘŁY UDZIAŁ NASZE DZIECI:

Zadanie 1. ,,Hej, hej jak się dziś macie?”

Zabawa polegała na tym, że dzieci podnosiły kciuk w górę, jeśli czuły się dobrze lub pokazywały kciuk w dół jeśli czuły smutek lub gorszy nastrój. Potem rozmawialiśmy, dlaczego dzieci tak się czuły, jaka była tego przyczyna.

 Zadanie 2. Optymista – pesymista. Co wybierasz?

Wykonaliśmy plakat, dzieląc brystol na dwie połowy. Na jednej z nich przykleiliśmy wyraz „optymista” i zdjęcie uśmiechniętej twarzy. Na drugiej połowie przykleiliśmy wyraz „pesymista” i  zdjęcie smutnej twarzy. Wyjaśniliśmy znaczenie słów: pesymista i optymista i zapisaliśmy to na plakacie. Dzieci też powiedziały, jaka postawa bardziej im się podoba.

Zadanie 3. Projekcja filmu: „Jak trenować pozytywne myślenie” Uniwersytet Dzieci

Po obejrzeniu filmu rozmawialiśmy na temat : „Dlaczego warto trenować pozytywne myślenie i jak to robić? (magazynowanie dobrych wspomnień/ przywołuj dobre myśli / bądź wdzięczny).

Zadanie 4. Planujemy nasz wymarzony dzień w przedszkolu

Najpierw porozmawialiśmy o tym, co dzieci chciałyby zmienić w czasie pobytu w przedszkolu. Potem każde dziecko rysowało swój wymarzony dzień w przedszkolu. Na koniec wybraliśmy najciekawsze propozycje i stworzyliśmy plakat ,,NASZ WYMARZONY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU”. Taki dzień na pewno zorganizujemy, gdy zrobi się cieplej! (dzieci chciałyby zjeść lody!)

Zadanie 5. Pozytywny obrazek

Dzieci podzielone zostały na dwa zespoły. Każdy zespół otrzymał  kartkę z narysowaną smutną buzią oraz mazaki. Zadaniem dzieci było domalowanie po jednym elemencie tak, aby ze smutnej minki powstał pozytywny rysunek.

Zadanie 6. Misiowa opowieść ruchowa ,, W krainie optymizmu” (opowieść w wykonaniu Misiowego Wujka Maćka – nagranie)

W tym dniu bawiliśmy się naśladując różne czynności podczas wycieczki po Krainie Optymizmu.

Zadanie 7. Mam na imię Amelka i lubię w sobie…

Dzieci siedziały w kole i po kolei mówiły , co lubią w sobie, a następnie, jaką cechę cenią w koleżance lub koledze siedzącym obok.

Zadanie 8. Misiowe recepty na pozytywne myślenie

Wykorzystując ilustrację Karoliny Ząbczyk, dzieci stworzyły „Misiowe recepty na pozytywne myślenie”.

EFEKTY:

Dzieci:

*opowiadają o swoich emocjach – nazywają je i demonstrują;

*wiedzą, że wszystkie emocje są potrzebne w życiu;

*znają różnice między optymistą a pesymistą;

*podają przykłady własnych pomysłów recepty na pozytywne myślenie;

*potrafią planować i zarządzać czasem;

*rozwijały sprawność ruchową oraz wyobraźnię, ilustrując ruchem opowieść ruchową;

*Przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury.

Teraz nasi najmłodsi podopieczni wiedzą już, co to znaczy „Patrzeć na świat przez różowe okulary”…

Opracowała: mgr Beata Wasilewska

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content