Joga w wydaniu „Krasnali”Joga jest jak muzyka. Rytm ciała, melodia umysłu i harmonią duszy tworzy symfonię życia.B.K.S Iyengara

Dlaczego warto ćwiczyć jogę?

Joga pomaga zachować zdrowie fizyczne, oddziałuje pozytywnie na samopoczucie, uczy pozytywnego nastawienia do świata. Dzięki jodze dzieci rozwijają sprawność ruchową i koordynację ruchową, kształtują nawyk dbania o swoją postawę ciała i zdro

wie. Zaspakajają potrzebę ruchu uczą się poprawnego oddychania, uważności, koncentracji uwagi, samoregulacji.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content