„Jak być eko przedszkolakiem?”W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej dzieci, doświadczania i badania oraz kształtowania postaw proekologicznych. Dzieci z grup „Pszczółki” i „Wiewióreczki” zgłębiały wiedzę na temat segregowania śmieci oraz recyklingu. Wszystkie podjęte działania były wyrazem troski o najbliższe środowisko i miały na celu uświadomienie dzieciom korzyści wynikających z ochrony naszej planety.

Z okazji Światowego Dnia Wody, przypadającego w dniu 22 marca, nasze maluchy dowiedziały się w jaki sposób one same, mogą już w tak młodym wieku, zadbać o zmniejszenie zużycia wody. Uwieńczeniem wszystkich działań było spotkanie z pracownikiem ZGO i podsumowanie wiedzy dzieci dotyczącej segregacji odpadów.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content