„Dzień Seniora”Seniorzy mają okazje do świętowania kilka razy w roku, bowiem 1 października jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel-kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.

Nasze Przedszkolaki wzięły udział w uroczystości dla seniorów zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Krasnale zaprezentowały montaż muzyczno-słowny, złożyły zebranym życzenia i wręczyły drobne upominki wykonane przez siebie. Dzieci wielokrotnie zostały nagrodzone gromkimi brawami i słodkim poczęstunkiem.

Warto nieść radość. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pozwalają seniorom przeżywać drugą młodość. Dzieci natomiast uczą się szacunku do osób starszych. Dzień Seniora to doskonały powód, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych, przyjaciołach, członkach rodziny. Czasem wystarczy po prostu z nimi być, poświęcić im trochę czasu, wysłuchać. Pamiętajmy nie tylko o naszych bliskich.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content