#DobryObywatel #IBEDzieci z grupy „Misiaki” biorą udział w Pierwszym Ogólnopolskim Konkursie „Dobry Obywatel”, którego organizatorem jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie.

Celem Konkursu jest:

  1. a) tworzenie zachowań przygotowujących młodych ludzi do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim;
  2. b) poszerzanie wiedzy w zakresie patriotyzmu obywatelskiego;
  3. c) budowanie więzi emocjonalnej dziecka z Ojczyzną;
  4. d) inspirowanie do poszukiwań w zakresie działań obywatelskich;
  5. e) tworzenie przestrzeni i inspiracji dla nauczycieli i opiekunów dziennych do edukacji obywatelskiej, rozmów o patriotyzmie, Polsce, polskich tradycjach i zwyczajach;
  6. f) przekazywanie wiedzy i umożliwienie najmłodszym uczenia się postaw obywatelskich przez doświadczanie i zabawę;
  7. g) rozbudzanie i rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci;
  8. h) zapewnienie alternatywnej formy twórczego spędzania czasu wolnego;
  9. i) wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja działań dzieci;
  10. j) kształtowanie samodzielności, odwagi, zaradności, pokory oraz wiary w swoje możliwości.

 

Patronat Honorowy: Skarb Państwa – Minister Edukacji i Nauki z siedzibą w Warszawie

Patronat: Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauk

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content