Czas wiosenny u KrasnaliMinęły kolejne dwa miesiące pracy (marzec i kwiecień). Podczas wiosennego pobytu w przedszkolu dzieci przerabiały tematykę związaną z nadejściem wiosny, prowadziły obserwacje przyrodnicze, założyły w kąciku przyrody hodowlę wiosennych kwiatów, prowadziły zeszyt obserwacji zmian zachodzących w roślinach.

22 marca w związku z obchodzonym w przedszkolu „Dniem  Wody” prowadzone były rozmowy na temat oszczędzania wody, celem zajęć było  – uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o wodę, poznanie różnych stanów skupienia, właściwości i miejsc występowania wody w przyrodzie.

Przedszkolaki miały możliwość uczestnictwa w  Eksperymentowym  WOOOW- podczas którego samodzielnie doświadczały , obserwowały,  podejmowały próby samodzielnego wykonywania doświadczeń,  analizowały oraz  wyciągały wnioski na podstawie przeprowadzonych badań;

Realizowany był mini projekt związany z  Międzynarodowym Dniem Ziemi. Celem prowadzonej ścieżki edukacyjnej  było  zwrócenie uwagi  na problemy związane z ochroną przyrody i promowanie postaw ekologicznych. Dzieci poznały niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka, wiedzą, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne, znają ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja odpadów).

Realizowana była ścieżka edukacyjna „Ja i mój mały świat”- podczas której pracowano nad  kształtowaniem postaw patriotycznych,  dzieci uczyły się dlaczego  należy szanować własne państwo,  rozwijane było u dzieci poszanowanie i zainteresowań symbolami narodowymi.

 

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content