BohaterON – włącz historię!Dzieci z grupy MINIONKI uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Celem akcji było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, ukazanie Powstania przez pryzmat historii osób, które brały w nim udział. Projekt miał na celu edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content