KadraW przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu:

  • wczesnej edukacji,
  • oligofrenopedagogiki
  • surdopedagogiki
  • tyflopedagogiki
  • pedagogiki terapeutycznej,
  • logopedii,
  • neurologopedii,
  • integracji sensorycznej, fizjoterapii

 

Wszyscy nauczyciele systematycznie uzupełniają swoją wiedzę poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, warsztaty i szkolenia.

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA
Anna Trzcińska – dyrektor – wczesna edukacja, oligofrenopedagogika, zarządzanie przedsiębiorstwem
Czupajło Agnieszka – pedagogika wczesnoszkolna z logopedią, logopedia szkolna i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Kabelska Ala – wczesna edukacja, oligofrenopedagogika, surdopedagogika
Kaczyńska Renata – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana
Kołosowska Edyta – fizjoterapia, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej
Krupińska Dorota  – wczesna edukacja, logopedia
Lewandowska Jolanta – wczesna edukacja, oligofrenopedagogika
Minota Lucyna  – fizjoterapia, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
Olszewska Jagienka – wczesna edukacja, oligofrenopedagogika
Pesta Danuta – pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą
Pijewska Monika – wczesna edukacja, terapia pedagogiczna
Popielarz Anna – pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii oligofrenopedagogika z elementami rehabilitacji
Sznitowska Katarzyna – Zintegrowana Wczesna Edukacja, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Wasilewska Beata – wczesna edukacja, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
Zarzycka Renata – wczesna edukacja, oligofrenopedagogika
Zienkiewicz Magda  – pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI
Czupajło Agnieszka – logopedia szkolna i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, pedagogika wczesnoszkolna z logopedią,

Popielarz Anna – oligofrenopedagogika z elementami rehabilitacji, wczesnoszkolna z elementami logopedii
Stachowska Beata – oligofrenopedagogika, surdotyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sznitowska Katarzyna  – nauczyciel języka angielskiego
Zawadzka Beata  – neurologopedia, integracja sensoryczna, pedagogika specjalna w edukacji integracji włączającej, socjoterapia
Zienkiewicz Magda – oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego, pedagogika wczesnoszkolna

KADRA ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWA
Anna Popiołek – kierownik gospodarczy
Wojciech Daszkiewicz – starszy rzemieślnik
Katarzyna Jedwabnik – pielęgniarka

POMOCE NAUCZYCIELA
Anna Batraniec – pedagogika rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika szkolna z przedsiębiorczością
Barbara Olejniczak – pedagogika wczesnoszkolna z logopedią, oligofrenopedagogika
Bożena Trepanowska – studium wychowania przedszkolnego

WOŹNE ODDZIAŁOWE
Beata Bogatek
Jolanta Brudzyńska
Alicja Chatkowska
Grażyna Czujko
Aneta Tereszkiewicz
Katarzyna Popinigo,
Izabela Żerebna

KUCHARKI
Henryka Mucha
Halina Czajkowska
Anna Wawrzeniak

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce