Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Rehabilitacja

Termin rehabilitacja wywodzi się od łacińskiego słowa rehabilitare – przywracać do stanu właściwego – i może dotyczyć różnego rodzaju utraconych […]

Grupa wsparcia

PLAN DZIAŁANIA GRUPY WSPARCIA NA ROK SZKOLNY 2017/18 „Nie jesteśmy sami” – spotkania rodziców, mające na celu wzajemne dzielenie się […]


Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce